شرح فلسفه دکارت به زبان ساده ، کتاب گفتار در روش و شک دکارتی

دکارت یکی از مهم‌ترین فلاسفه در تاریخ است و می‌توان فلسفه را به قبل و بعد از دکارت تقسیم کرد اما دشواری‌هایی در خواندن فلسفه این دانشمند بزرگ هست که ما در اینفوفنگ به شرح فلسفه دکارت به زبان ساده ، کتاب گفتار در روش و شک دکارتی خواهیم پرداخت. رنه دکارت René Descartes (۱۵۹۶ …

ادامه مطلب

آموزش فلسفه شوپنهاور به زبان ساده ؛ فلسفه بدبینی، رنج، تنهایی، اراده و حکمت زندگی

آرتور شوپنهاور (۱۸۶۰-۱۷۸۸) در میان فلاسفه از بسیاری جهات سیمایی خاص خود دارد. شوپنهاور بدبین است، در حالی که تقریبا همه فلاسفه دیگر به معنایی خوش بینند. شوپنهاور نه مانند کانت و هگل کاملأ دانشگاهی است، و نه کاملا در خارج سنت دانشگاهی قرار دارد. از مسیحیت بیزار است و ادیان هندوستان – دین هندو …

ادامه مطلب

فلسفه چیست؟ آموزش فلسفه به زبان ساده

فلسفه عبارت از مطالعه مسائلی است که نهایی، انتزاعی و بسیار فراگیر هستند. این مسائل مربوط می شوند به ماهیت وجود، معرفت، اخلاق، دلیل و هدف انسان. در اینفوفنگ به معرفی کتاب آموزش فلسفه به زبان ساده با بیان بخشی از این کتاب خواهیم پرداخت. شاخه های فلسفه در فلسفه دانشگاهی این موضوع را به …

ادامه مطلب

خلاصه فلسفه لایبنیتس، مروری بر آثار دانشمند انگلیسی

در تاریخ، اوج اندیشه خردگرایانه در باب جهان خارج، فلسفه بارون گوتفرید ویلهلم لایب نیتس (۱۶۴۴ – ۱۷۱۶) است. اما فلسفه لایب نیتس در عصر خود او با اقبال کمی روبرو شد. آثاری که انتشار داد از تنوعی مردم پسند، که خاطر خوانندگان را خشنود می سازد، برخوردار بود. در اینفوفنگ به خلاصه فلسفه لایبنیتز …

ادامه مطلب

خلاصه فلسفه اسپینوزا و مروری بر کتاب اخلاق و مسأله وحدت وجود

باروخ یا بندیکت اسپینوزا (۱۶۳۲ – ۱۶۷۷) یهودی اسپانیایی تباری بودکه در ۱۶۳۲ در شهر آمستردام هلند دیده به جهان گشود. خانواده اش از بیم تعقیب و آزار به هلند گریخته بودند. باروخ اسپینوزا را به سبب آزاداندیشی اش تکفیر و از جامعه یهودی طرد کردند و لعنت نامه ای برایش نوشتند که روی همه …

ادامه مطلب

خلاصه فلسفه دکارت و مروری کوتاه بر آثار او، من می اندیشم پس هستم یعنی چه؟

رنه دکارت (۱۵۹۶ – ۱۶۵۰) به عنوان بنیانگذار فلسفه جدید شهرت دارد. او نویسنده نخستین اثر بزرگ فلسفی به زبان فرانسه است. کتاب گفتار در روش (۱۶۳۷) همراه با کتاب تأملات در فلسفه اولی (۱۶۴۱) آثار اصلی دکارت و مبین آرای اوست. در این جا شرح مختصری بر آثار دکارت خواهیم نوشت و به‌زودی در …

ادامه مطلب

اگزیستانسیالیسم چیست؟ توضیح مبانی و پیشگامان فلسفه اگزیستانسیالیسم به زبان ساده

معنای اگزیستانسیالیسم چیست؟ نخستین درونمایه های آن حول فرد انسانی چونان فاعلى آگاه دور می زند، حس بی معنایی و پوچی هستی انسانی، و نگرانی و دلهره ای که به هر جان انسانی رسوخ میکند. در ادامه در وب سایت اینفوفنگ به آموزش اگزیستانسیالیسم به زبان ساده و قابل فهم و خلاصه مکتب اگزیستانسیالیسم خواهیم …

ادامه مطلب

اسطوره آفرینش و جانشینی در اساطیر یونان، تولد زئوس و جنگ جانشینی

پاسخ پرسش های مردمان باستان درباره آفرینش جهان از یکی دو شکل بیشتر نیست. از آن دید و در آن محدوده یا جهان دستکار خدایان و یا زاده آنان است، بدان سان که درودگری ابزاری چوبین را شکل می دهد یا پدری که خالتي فرزندی است. این پاسخ های ابتدائی دارای ساختاری روانی است که …

ادامه مطلب

سه خدای اصلی؛ زئوس فرمانروای مطلق، پوزئیدون خدای دریا و هادس خدای دنیای زیرین

زئوس و برادرانش برای تقسیم دنیا بین خود قرعه کشیدند. دریا به نام پوزئیدون افتاد، دنیای زیرین یا زیرزمین به هادس رسید. زئوس به یک فرمانروای مطلق و کل بدل شد. او سرور آسمانها و ملکوت اعلا بود و خدای باران و آورنده ابرها که بر آذرخش یا صاعقه هراس انگیز نیز فرمان می راند. …

ادامه مطلب

آموزش فلسفه کانت به زبان ساده؛ نقد عقل محض، اخلاق کانتی و ایدئالیسم جزمی

ایمانوئل کانت و فلسفه او، احکام، مفاهیم، مقولات، ایدئالیسم جزمی، محض و استعلایی: بسیاری گفته اند که عنوان بزرگترین فیلسوف جدید زیبنده نام ایمانوئل كانت (۱۷۲۴ – ۱۸۰۴) است. نظام فلسفی کانت به فلسفه انتقادی یا ایدئالیسم استعلایی موسوم است که هسته فلسفه جدید و سرچشمه بیشتر جریانهای فلسفی سده نوزدهم است. این نظام تا …

ادامه مطلب

سرگذشت خدایان یونان، پرومته خدای آتش

پرومته؛ یکی از تیتان ها پرومتئوس پس از ساختن قالب مردان از خاك پانوپئوس و بعد از آن که ایشان دم زندگی را از زئوس دریافت کردند، بر آن شد که ایشان را برتر از آن گرداند که صرفا بازیچه های جاندار دست خدایان باشند. بشر در ابتدای آفرینش، فقط اندکی برتر از جانوران دیگر …

ادامه مطلب

خلاصه فلسفه و نظریات مارکس؛ نقد فلسفی مارکسیسم

کارل مارکس را معمولا به عنوان کسی در نظر می گیرند که مدعی شد به سوسیالیسم جنبه علمی بخشیده و بیش از هر کس دیگری در ایجاد نهضت نیرومندی که از راه جذب و دفع تاریخ اخیر اروپا را تحت الشعاع قرار داده مؤثر بوده است. بررسی اقتصاد یا سیاست مارکس، مگر در برخی جنبه …

ادامه مطلب

فلسفه هگل به زبان ساده؛ دیالکتیک هگلی، ایده مطلق و روح جهانی

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰ – ۱۸۳۱) نیرومندترین تأثیر فلسفی را در سده نوزدهم میلادی گذاشت. فهم نوشته های او دشوار است و آنچه به عنوان فلسفه هگلی شهرت یافته، روایت ساده و از جهاتی تحریف شده آن چیزی است که خود او بیان و تدریس می کرد و در اینفوفنگ آن را خواهیم خواند. …

ادامه مطلب

معرفی خدایان اساطیری یونان؛ تیتان‌ها و دوازده المپ‌نشین

یونانیها معتقد نبودند که خدایان کائنات را آفریده اند. بلکه برعکس، کائنات، خدایان را آفریده اند. آسمان و زمین پیش از به وجود آمدن خدایان شکل گرفته اند. آنها یعنی آسمان و زمین، پدر و مادر بودند. تیتان ها فرزندان آنها بودند و خدایانی دیگر نوه هایشان. در ادامه مقدمه‌ای کوتاه درباره اساطیر یونان باستان …

ادامه مطلب

فلسفه ارسطو؛ علل چهارگانه، منطق ارسطو و نظریه اخلاق

ارسطو، شاگرد افلاطون، سومین چهره تابناک دوره گلبار فلسفه باستان یونان است. در ۳۸۴ ق م در استا گیرا در شمال یونان چشم به جهان گشود و برای تحصیل در آکادمی افلاطون، در ۳۶۷ ق م راهی آنتن شد. تا هنگام مرگ افلاطون در ۳۴۷ ق م در آتن ماند. آن گاه شهر را ترک …

ادامه مطلب

کلیات فلسفه افلاطون؛ کتاب جمهوری و نظریه صورت‌های افلاطون

نخستین فیلسوفی است که مصداق کامل کلمه فیلسوف است و یکی از دو متفکری است (آن دیگری شاگردش ارسطو است) که بیشترین تأثیر را در تاریخ گذاشته اند. افلاطون حدود ۴۲۷ ق م در یکی از خاندانهای اشرافی و در شهر آتن زاده شد. در ۳۴۷ ق م این جهان را بدرود گفت. در دهه …

ادامه مطلب

فلسفه اپیکوری چیست؛ اپیکور و لذت گرایی عقلی

فلسفه اپیکوری که پس از اپیکور، پایه گذار این فلسفه، به این نام خوانده شده است، هدفهایی فروتنانه تر از فلسفه رواقی دارد و شاید به همین سبب گیراتر و متناسب تر باشد. اپیکور در ۳۴۲ ق‌م در آتن به دنیا آمد و مدرسه خود را حدود ۳۰۶ ق م در آن شهر بر پا …

ادامه مطلب

فلسفه کلبی چیست و کلبیون چه می‌گویند؟

در سده چهارم ق م روزگار دولت شهرهای یونانی پریشان شد. واحدهای کوچک سیاسی، نخست با پیروزی های اسکندر مقدونی و سپس با پیدایش امپراتوری روم برچیده و به گنجینه تاریخ سپرده شد. پریشانی اوضاع و احوال سیاسی دولت شهرهای یونانی، انحطاط اجتماعی و اقتصادی از پی آورد. مهاجرت از سرزمین یونان شدت گرفت و …

ادامه مطلب

فلسفه رواقی؛ از زنون تا مارکوس اورلیوس

زنون کیتیونی از طریق کراتس در قبرس با فلسفه کلبی آشنا شد و این فلسفه را بخش پیوسته ای از فلسفه خود قرار داد. زنون در ۳۱۲ یا ۳۱۱ ق‌م روانه آتن شد و به تحصیل در آکادمی مشغول گردید. از سرمشق های اخلاقی کراتس الهام گرفت و فلسفه اصیلی پرورانید و مکتب فکری خود …

ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر افلاطون؛ منابع عقاید او

از میان فلاسفه باستانی و قرون وسطایی و جدید، نفوذ افلاطون و ارسطو از همه بیشتر است؛ و از این دو افلاطون در اخلاف خود تأثیر بیشتری داشت. من این را به دو دلیل می گویم: نخست اینکه ارسطو خود محصول افلاطون است؛ دوم اینکه الهیات مسیحی، باری تا قرن سیزدهم، بیشتر افلاطونی بوده است …

ادامه مطلب